Toimintalinjaukset

Savonlinnan East Volley juniorit ry

TOIMINTA-AJATUKSEMME ON:

· tarjota lapsille, nuorille ja perheille liikunnallisia taitoja sekä elämyksiä tuottavia ohjaus- ja valmennuspalveluja
· noudattaa yhteisiä arvoja ja pelisääntöjä lapsina, nuorina ja aikuisina, ohjaajina ja valmentajina, pelaajina ja vanhempina sekä tuomareina ja juniorijaoston jäseninä
____________________________________________________________

Yhteiset arvomme ovat:

· liikunnan ja urheilun harrastaminen
· yksilön kunnioittaminen
· rehellisyys
· kehittyminen ja onnistumiset
· yhdessä tekemisen ilo ja elämykset
____________________________________________________________

Pelisäännöt, jotka tukevat toiminta-ajatuksemme ja arvojemme toteutumista sekä antavat pohjan joukkueiden omien tarkempien pelisääntöjen tekemiselle

· pyrimme toimimaan yhdessä toisiamme tukien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä omassa joukkueessa että koko jaostossa
· tuemme valmentajia ja annamme heille mahdollisuuden kehittää itseään
· arvostamme ja kunnioitamme itseämme, joukkuetovereita ja kaikkia ihmisiä omina yksilöinään
· arvostamme ja kunnioitamme erilaisuutta
· arvostamme ja kunnioitamme tuomareita ja vastustajia
· olemme rehellisiä ja hyväkäytöksisiä
· kannustamme ja tuemme joukkuetovereita
· otamme kaikki mukaan
· pyrimme kehittymään ja kehittämään
· pyrimme kaikille mukavaan toimintaan ja yhteisiin elämyksiin harjoituksissa sekä peli- ja turnausmatkoilla
· kehitämme terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa
· huolehdimme perinteen ja harrastusmahdollisuuksien jatkumisesta
· emme käytä doping-aineita, huumeita tai vastaavia aineita
· emme tupakoi, käytä nuuskaa tai alkoholia yms. harjoituksissa, peli- ja turnausmatkoilla tai muussa toiminnassamme (esim. aikuiset välttävät tupakointia lasten kanssa toimiessaan)
____________________________________________________________

Keinoja, joilla voidaan tukea arvojen ja pelisääntöjen toteutumista ovat mm.

* yhteinen aloituspalaveri kauden alkaessa, myös vanhemmat mukaan

* joukkueen oma aloituspalaveri, jossa vanhemmat mukana – pelisääntökeskustelu, selvitetään pelaajien halukkuus ja mahdollisuudet osallistua harjoituksiin ja pelimatkoille kauden aikana jne.

* valmennusvastaavan roolin selkiyttäminen
- kaksi valmennusvastaavaa; F-D junioreille ja C-A junioreille oma valmennusvastaava
- selkeät ohjeet ikäkausittain huomioiden ikäkauden kyvyt
- kirjataan kunkin ikäkauden tavoitteet ylös, jotta tiedetään, mitä missäkin ikäryhmässä osataan (voidaan olettaa, että tietyt asiat on lasten kanssa käyty läpi; helpottaa siirtymistä uuden valmentajan piiriin)
- käy keskusteluja valmentajien kanssa, kiertää harjoituksissa
- tekniikkaopas

* valmentaja
- vastaa harjoitusten sisällöstä, suunnittelusta ja toteutuksesta
- valmentaja tekee valmennussuunnitelman, joka käydään läpi valmennusvastaavan kanssa, seurataan suunnitelman toteutumista ja kauden päätteeksi pidetään arviointipalaveri
- kaikki pelaa tasollaan ja pelaajien pelitaso/joukkue katsotaan tapauskohtaisesti
- muistuttaa pelaajia harjoituksissa sekä peli- ja turnausmatkoilla mm. suihkussa käynnistä sekä ruokailun merkityksestä (syödään pelimatkoilla mielellään lämmin ateria)

* seura
- huolehtii siitä, että jokaiselle tasolle löytyy valmentaja ja sopiva sarja (tsemppisarja, AM-sarja)
- kouluttaa valmentajien kiinnostuksen ja tarpeen mukaan
- järjestää erilaista koulutusta myös muille toimijoille, esim. ensiapu, kuuluttaja, tuomari
- hyödyntää lentiskehittäjän palveluja (koulutusta, valmentaja-koulutusta joukkueiden kautta, kaikki toiminta mikä vie seuratoimintaa eteenpäin)
- etsii muita mahdollisia yhteistyötahoja toiminnan kehittämiseksi esim. KKI (Kunnossa kaiken ikää) tarjoaa rahoitusta vanhemmil